Monthly Archives: June 2014

չգրված օրենքների շարքից

հիմարություն ա, երբ ձեռքդ համակարգչի էկրանին տանել չես կարողանում, ձգում ես, բայց չես կարող տանել, արգելակները շատ ուժեղ են: Գրողի տարած նորագույն տեխնոլոգիաներն՝ իրենց թաչ-փադերով ինձ կգժվացնեն: Սեփական արգելակները փչացնելու եղանակ ա պետք սովորել, հատկապես, երբ դրանք անտեղի են  )

Posted in անձնական, կարոտ | Leave a comment

երբ КВН նայելիդ հուզվում ես, էդ արդեն լավ չի, չէ՞ :D

😀  

Posted in զվարճալի | Leave a comment