Category Archives: մտքեր

Protected: կլասիկա vs. իրականություն

There is no excerpt because this is a protected post.

Posted in հոգեվիճակներ, մտքեր

Protected: Абсолютное счастье долгим не бывает

There is no excerpt because this is a protected post.

Posted in հանճարներ, մտքեր

Protected: universal truth

There is no excerpt because this is a protected post.

Posted in մտքեր

Protected: Wish List

There is no excerpt because this is a protected post.

Posted in մտքեր

Protected: օրվա միտքը

There is no excerpt because this is a protected post.

Posted in հանճարներ, մտքեր

Protected: Սելինջերն ասում ա ՝

There is no excerpt because this is a protected post.

Posted in մտքեր

Protected: մի սկյուռիկի պատմություն

There is no excerpt because this is a protected post.

Posted in առօրեական, մտքեր

Protected: Ու՞ր էիր դու, ծերուկ, տասը տարի առաջ :) 

There is no excerpt because this is a protected post.

Posted in հանճարներ, մտքեր

Protected: old-fashioned thoughts

There is no excerpt because this is a protected post.

Posted in մտքեր

Protected: օրվա միտքը

There is no excerpt because this is a protected post.

Posted in հանճարներ, մտքեր